PinoyStream Versatile Radio

Tatsulok - Semiotics on Power and Self Determination

Thu Aug 06 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

Sa katunayan ang awitingito ay malinawnangnaglalahad ng isang social system na kung saan ang nangingibabaw ay ang mapanupil na kapangyarahin ng mga nasatuktok na mayayaman, ang mga makapangyarihan dahil sa dami ng salapi nila. Ngunit higit pa riyan, atin muling balangkasin ang lyrics ng kanta ayon sa anyo ng sarili nating kapangyarihan sa ‘pagiging’ (to be) o pagiral (to exist).

Read more…


Cultural Relativism

Tue Aug 04 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

Abangan ang programang "Back Subject ni Dj Marsh" na kung saan muli nating balikan ang mga aralin noong tayo ay absent sa klase o di kaya tulog tayo noon sa classroom. Mga usaping dapat natin ma-review nang sa ganun ay may maisagot tayo sa ating mga estudyante pag tinanong nila ang kanilang assignment sa eskwela. Cheers.

Read more…

Responsive image

REGRETS always come too LATE

Thu Jul 23 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

I guess i have always thought that, " I HAVE PLENTY OF TIME , I WILL DO THAT TOMORROW." But the thing is, I've had to realize that i am not promised tomorrow - no one is. As hard as it may be to say or do some things, I've come to see that the things that are the most difficult to do must be done because i don't want to wake one day and realize that i never said something that i never something that i should have said. So, before its too late, Show your love and care because REGRETS ARE ALWAYS COMES TOO LATE.

Read more…

Responsive image

Man is the Measure of All Things

Mon Jul 20 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

The Moral of this? Don't hold on to a man who doesn't want to be kept by you. You will end up heartbroken. If your man never showed care of your feelings, move on, Don't waste your precious time and your love. Respect yourself and Value your worth.

Read more…

Responsive image

Is there such thing as perfect relationship?

Sun Jun 28 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

Is there such thing as perfect relationship?

Read more…


Laklak – a Semiotic on Vices and Habits

Sun Jun 28 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

As a way of summary, ang kantang Laklak ay nagsasabi sa atin na ang kahit anumang “sobra” ay masama, ang salitang ito ay extremity ng “inom” lang. At kung paguusapan ang kahit ano mang kinahihiligan mo sa buhay, mapa-inom man o kung anong habit na nagiging bisyo, pag sobra ito ay nagiging masama na ang dulot. Dito na lamang po at hanggang sa muli nating pag-raprockan dito sa PinoyStream!

Read more…


Banal Na Aso Santong Kabayo - a Semiotics on Double Standard

Fri Jun 26 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

Ano ang pinapahiwatig ng kantang Banal Na Aso Santong Kabayo ng Yano? Ano ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Tutukan at pakinggan dito sa programang Raprockan sa Pinoystream kasama si Dj Marshmallow sa kanyang pagtalakay sa "double standard" featruring the above-mentioned song, dito sa himpilang pinaastig ng Pinoy Stream Versatile Radio, streaming Love across the Filipino nation! Listen/Stream here: www.pinoystreamph.com (Click to play the center Video) or click here https://youtu.be/EqC6cHLqMX4 #pinoystream

Read more…


Lessons that Streamed-out of Covid-19

Thu Jun 25 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

Lessons from Covid.

Read more…


Panalangin Pagkagising by Dj Juvy De Guzman

Sun Jun 21 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

A Morning Prayer by Dj Juvy DGM

Read more…


Ang Buhay by Dj Juvy De Guzman

Sun Jun 21 2020 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

Ang Buhay by Dj Juvy De Guzman

Read more…